11:08, 17/08/2022

Học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 29-8, riêng lớp 1 ngày 22-8

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, học sinh toàn tỉnh tựu trường vào ngày 29-8, riêng lớp 1 tựu trường ngày 22-8. Khai giảng năm học mới ngày 5-9. Học kỳ I kéo dài đến ngày 15-1-2023, học kỳ II từ ngày 16-1 đến 25-5-2023. Kết thúc năm học trước ngày 31-5-2023. Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2023. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 trước ngày 31-7-2023. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh theo kế hoạch riêng. Thi tốt nghiệp và các kỳ thi quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của Trung ương và UBND tỉnh. Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão bắt đầu từ ngày 18-1-2023 đến hết ngày 26-1-2023.


UBND tỉnh đề nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tựu trường và khai giảng theo tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh của từng địa phương nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng quy định; theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện kế hoạch thời gian năm học phù hợp với tình hình của tỉnh. Đồng thời, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù đảm bảo số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.


K.D