Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:48 [GMT+7]

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 103 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường mầm non, tiểu học dân lập, tư thục (gọi chung là trường ngoài công lập). Cụ thể, những người này đang làm việc tại các trường ngoài công lập trước khi cơ sở phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021, người nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021. Trường hợp được hưởng hỗ trợ này phải là những người chưa được hưởng chính sách hỗ trợ với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo Nghị quyết 68 của Chính phủ do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Người trong diện được hỗ trợ phải có xác nhận làm việc tại trường ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc trường ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở trước đây không hoạt động trở lại, ít nhất hết năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người, áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Nghị quyết 68. Hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12-2022.


Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương trên 60% tự đảm bảo kinh phí thực hiện việc hỗ trợ. Các địa phương còn lại được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách Trung ương…


PHÚ AN

.

các thông tin tiện ích