04:07, 29/07/2022

Đảm bảo chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Nhằm đảm bảo chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT (Thông tư 11).

Nhằm đảm bảo chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT (Thông tư 11).

 

 

Thông tư 11 áp dụng với các cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên kết tổ chức thi cấp cứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.
 
Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là văn bản xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 
Theo Thông tư 11, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức công nhận hoặc để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.
 
Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cung cấp thông tin về các yếu tố về đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam. Đề thi phải được bảo mật khi sao in, đóng gói, vận chuyển (nếu có), bảo quản và sử dụng; đề thi mẫu được công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ.
 
Quy trình đăng ký dự thi, tổ chức thi phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tin cậy, chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh, ngăn ngừa và loại bỏ các hiện tượng gian lận. Quy trình đăng ký dự thi, quy định về dự thi, tài liệu hướng dẫn thi được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính thức và hợp pháp của cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài…
 
Cơ sở tổ chức thi của Việt Nam cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng, chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đơn vị. Trên trang thông tin điện tử chính thức, hợp pháp, cơ sở tổ chức thi phải cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ công tác tổ chức thi, xác thực kết quả thi.
 
Thông tư 11 quy định về việc liên kết tổ chức thi, sử dụng cán bộ coi thi tại cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam, địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm để tổ chức thi. Các cơ sở tổ chức thi phải công khai, minh bạch lệ phí thi và các loại phí khác liên quan đến quá trình thi cấp chứng chỉ (nếu có); thực hiện giải trình với xã hội về tài chính và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.
 
Theo TTXVN