10:07, 27/07/2022

Toàn tỉnh có 92 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, hiện nay, toàn tỉnh có 92/161 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 57,1%, tăng 2,2% so với năm học 2020-2021.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, hiện nay, toàn tỉnh có 92/161 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 57,1%, tăng 2,2% so với năm học 2020-2021.

 

Các bé Trường Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) tham gia hoạt động thể chất.

Các bé Trường Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) tham gia hoạt động thể chất.


Cụ thể, có 83 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong năm học 2021 - 2022, sở đã thành lập các đoàn đánh giá ngoài và công nhận 10 trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Ngoài ra, 100% cơ sở giáo dục mầm non đã chủ động xây dựng chương trình giáo dục phù hợp từng độ tuổi và tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch, chủ đề phù hợp với điều kiện thực tế của nhóm, lớp. Tổng số trẻ huy động ra lớp toàn tỉnh đạt 59,27%, tăng 5,37% so với đầu năm học, giảm 3,03% so với năm học 2020 - 2021. Chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 98,76%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,9%.


K.D