10:12, 26/12/2021

50 cán bộ, nhà giáo được bồi dưỡng năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 20 đến 25-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hình thức trực tuyến cho 50 cán bộ quản lý, nhà giáo của 8 trường trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 20 đến 25-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hình thức trực tuyến cho 50 cán bộ quản lý, nhà giáo của 8 trường trung cấp trên địa bàn tỉnh.
 
Nội dung của lớp bồi dưỡng tập trung vào 5 chuyên đề gồm: Quan điểm đổi mới phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp; quản lý nhà trường; quản lý chất lượng đào tạo; quản lý chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhà giáo được giải đáp nhiều vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 
 
V.GIANG