10:12, 23/12/2021

Tổng kết công tác khuyến học năm 2021

Sáng 23-12, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học năm 2021.

Sáng 23-12, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học năm 2021.

 

Bà Trần Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích của hội.

Bà Trần Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích của hội.


Năm nay, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng hội vẫn triển khai nhiều hoạt động nổi bật, thu hút doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân tham gia. Đến nay, hội có hơn 196.000 hội viên. Hội đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, “Xây dựng làng văn hóa, khu phố văn minh, xây dựng gia đình văn hóa”... Toàn tỉnh hiện có 226.259/254.657 gia đình học tập; 229/306 dòng họ học tập; 900/962 cộng đồng học tập; 642/772 đơn vị học tập... Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh huy động gần 17 tỷ đồng, trao hơn 42.000 suất học bổng, phần thưởng với tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng…


Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 2 đề án: “Mô hình công dân học tập” và “Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; đẩy mạnh huy động nguồn lực khuyến học khuyến tài...


Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 18 tập thể, 10 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 98 tập thể, 14 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học khuyến tài năm 2021.


V.L