Tập huấn dạy học Lịch sử cấp tiểu học

Thứ Năm, 09/01/2020, 23:05 [GMT+7]

Tập huấn dạy học Lịch sử cấp tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang vừa tổ chức tập huấn dạy học Lịch sử cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho đội ngũ cán bộ quản lý 44 trường tiểu học trên địa bàn.


Nội dung tập huấn gồm: Vai trò của môn Lịch sử trong giáo dục phổ thông; cấu trúc môn Lịch sử theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018; các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Lịch sử cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh như: năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các cán bộ quản lý cũng nắm được các kỹ năng, cách thức thực hiện hiệu quả tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý ở cấp tiểu học và tích hợp đa môn trong dạy học Lịch sử; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh; ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Lịch sử của học sinh theo 4 mức độ…


T.V

.

các thông tin tiện ích