10:09, 01/09/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Khánh Hòa

Chiều 31-8, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học dẫn đầu đã làm việc với tỉnh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương làm việc với đoàn. 

Chiều 31-8, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học dẫn đầu đã làm việc với tỉnh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương làm việc với đoàn. 

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
Đoàn đã tổng kết, thông qua biên bản kiểm tra thực tế vào ngày 30 và 31-8 tại 8 huyện, thị xã, thành phố và 16 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra 32 hộ và 16 trường mầm non, phổ thông. Theo đó, đoàn đã công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 1 (tính đến tháng 12-2018). Khánh Hòa là tỉnh thứ 17 trong cả nước và tỉnh duy nhất khu vực Duyên hải miền Trung đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (mức độ cao nhất). 

 

Đại diện Đoàn kiểm tra và lãnh đạo tỉnh ký kết biên bản kiểm tra.
Đại diện Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ký kết biên bản kiểm tra.
 
Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phối hợp liên ngành, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ngành Giáo dục cần tăng tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở những nơi có điều kiện; phấn đấu sớm đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2.
 
Bên cạnh đó, tích cực ứng dụng phần mềm để quản lý dữ liệu phổ cập từ xã, huyện, tỉnh; điều tra đối tượng phổ cập và quản lý hồ sơ chặt chẽ. Đồng thời, rà soát, xây dựng, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ giáo viên các cấp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ này; tăng nguồn đầu tư cho giáo dục, sẵn sàng thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới…
 
K.D