22:12, 08/05/2023

Hộp thư bạn đọc

Từ ngày 27-4 đến 8-5, tòa soạn đã nhận được đơn, thư của các ông, bà: Nguyễn Văn Chung (tổ dân phố Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh); Trần Như Minh và người dân (tổ dân phố 1 và 2 Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa); Vũ Văn Hoàng (24/227 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp), Lê Tám (tổ 3 Trường Hải, phường Vĩnh Trường), Lê Trung Kiên (xã Vĩnh Hiệp) - TP. Nha Trang.

Tòa soạn đang xem xét, giải quyết đơn của các ông, bà: Trần Như Minh và người dân (tổ dân phố 1 và 2 Đông Hải, phường Ninh Hải), Lê Trung Kiên.

Đơn của ông Vũ Văn Hoàng, tòa soạn sẽ chuyển đến UBND phường Ngọc Hiệp giải quyết. Đơn của ông Lê Tám, tòa soạn sẽ chuyển đến UBND TP. Nha Trang giải quyết. Đơn của ông Nguyễn Văn Chung, nội dung không thuộc thẩm quyền của tòa soạn.

Báo Khánh Hòa