21:32, 25/05/2023

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028:
Nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình mới

Nhân dịp Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Xin ông cho biết những thành tích nổi bật Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

- Công đoàn Viên chức tỉnh hiện đang quản lý 60 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 4.900 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CB-CC-VC-LĐ). Hàng năm, công đoàn cùng với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CB-CC-VC, hội nghị người lao động, đảm bảo tính dân chủ; chủ động xây dựng, bổ sung và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên. Đồng thời, bám sát kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên. Các CĐCS đã tham gia cùng với thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho 6.721 lượt đoàn viên học tập nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên được tổ chức bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhất là vào dịp lễ, Tết, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho 563 đoàn viên và 15 học sinh là con đoàn viên nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 444 triệu đồng. Công tác xã hội được Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS thực hiện thường xuyên. Mỗi năm, công đoàn đã đóng góp, giúp đỡ về vật chất cho đồng bào các xã nghèo vùng sâu, vùng xa hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, các CĐCS đã đóng góp hơn 8,7 tỷ đồng cho các loại quỹ xã hội.

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đều dành những suất quà ý nghĩa trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đều dành những suất quà ý nghĩa trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ qua, các CĐCS đã phát triển thêm 600 đoàn viên mới và kịp thời giới thiệu 561 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Công tác nữ công được triển khai hiệu quả, hàng năm có trên 95% đoàn viên nữ đạt “Hai giỏi”. Công tác kiểm tra, giám sát, tài chính được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch, dân chủ.

Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên tổ chức hội thao tạo sân chơi vui, khỏe cho cán bộ, đoàn viên.
Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên tổ chức hội thao tạo sân chơi vui, khỏe cho cán bộ, đoàn viên.

- Các phong trào thi đua yêu nước đã được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

- Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hướng dẫn cho CĐCS triển khai lan tỏa các phong trào thi đua như: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”... Các CĐCS đã cụ thể hóa các nội dung phong trào thành những tiêu chí phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác. Qua đó, phát huy được trí tuệ, tài năng, sáng tạo, tích cực cải tiến lề lối làm việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn. Nhiều kinh nghiệm hay, sáng kiến mới được hình thành và ứng dụng hiệu quả trong công tác. 5 năm qua, đã có 3.801 sáng kiến, đề tài của CB-CC-VC-LĐ được công nhận, 26 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn, 7 đề tài, công trình khoa học được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Đồng thời, có 18 đề tài, công trình đạt giải tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh; 461 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Công tác sơ, tổng kết thi đua, phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được coi trọng. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo kịp thời, chính xác, tránh bệnh thành tích, nhất là chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, cán bộ CĐCS…

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh kịp thời tổng kết, khen thưởng những tập thế có nhiều đóng góp.
Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh kịp thời tổng kết, khen thưởng những tập thế có nhiều đóng góp.

 

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

- Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào, thưa ông?

- Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ CB-CC-VC-LĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động để mỗi đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CB-CC-VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển tỉnh, đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-CC-VC-LĐ và đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB-CC-VC-LĐ; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công…

- Xin cảm ơn ông!

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2023-2028:

Phấn đấu 100% CB-CC-VC-LĐ được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công đoàn. Hàng năm, có 100% cơ quan, đơn vị phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; trên 95% CB-CC-VC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 90% tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt tập thể lao động xuất sắc; 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 500 đoàn viên vào Đảng…

 
 

VĂN GIANG (Thực hiện)