21:01, 25/05/2023

9 đơn vị được thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân

V.L

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa vừa hoàn thành cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại 9 đơn vị thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm; công nghiệp giấy; khám, chữa bệnh; an ninh hàng không.

Qua thanh tra cho thấy, các cơ sở được thanh tra cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; nhiều cơ sở chấp hành tốt các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở có thiếu sót, cần khắc phục một số vấn đề, như: Cập nhật thông tin mới, thay đổi, bổ sung trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ ở cơ sở; đào tạo mới cho các nhân viên tiến hành công việc bức xạ; thực hiện kiểm soát bức xạ khu vực làm việc...

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót. Phòng chuyên môn tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý; hàng năm phối hợp tổ chức các lớp đào tạo mới và đào tạo nhắc lại kiến thức cơ bản an toàn bức xạ cho người tiến hành công việc bức xạ; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Thanh tra sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm hành chính các cơ sở không nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật trong cuộc thanh tra tới.

V.L