12:10, 03/10/2022

Tiếp nhận 311 học viên tham gia đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin

Từ ngày 1 đến ngày 2-10, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức tiếp nhận 311 học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội, trình độ đại học khóa ĐH 29 đến nhập học.

Từ ngày 1 đến ngày 2-10, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức tiếp nhận 311 học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội, trình độ đại học khóa ĐH 29 đến nhập học.

 

Các học viên làm thủ tục nhập học
Các học viên làm thủ tục nhập học

 

Sau khi được nhà trường tổ chức test nhanh Covid-19 để kiểm tra sức khỏe, các tân học viên được hướng dẫn làm thủ tục nhập học, kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo quy định, biên chế khung huấn luyện, bố trí sắp xếp doanh trại chính quy, nơi ăn ở sinh hoạt cho học viên, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng đối với học viên mới nhập học. Các học viên đến nhập học đúng thời gian, mang đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn, thực hiện tốt các thủ tục nhập trường, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Sau tiếp nhận, các học viên về Tiểu đoàn 14 ăn ở, sinh hoạt. Theo kế hoạch, tân học viên sẽ được khám, phúc tra sức khỏe từ ngày 5 đến ngày 7-10 và khai giảng khóa học vào ngày 10-10.

VĨNH THÀNH