Họp hội đồng thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Thứ Hai, 28/03/2022, 21:10 [GMT+7]

Họp hội đồng thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Chiều 28-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp hội đồng thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.


Theo báo cáo, từ ngày 24 đến 25-3, cơ quan chức năng đã khảo sát hiện trạng rừng nằm trong khu vực dự án với tổng diện tích khu vực điều tra, khảo sát hơn 652ha. Trong đó, diện tích có rừng hơn 79,1ha (diện tích rừng trồng hơn 67,9ha, trong đó quy hoạch rừng sản xuất 31,17ha và ngoài quy hoạch 3 loại rừng 36,77ha); diện tích chưa có rừng gần 573ha. Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) đề nghị chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 42,35ha (gồm 11,18ha rừng tự nhiên và 31,17ha rừng trồng).


Căn cứ các quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện kiểm tra, đối chiếu vị trí, ranh giới diện tích 36,77ha rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng với các bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt thì diện tích rừng trồng nêu trên có 11,55ha được quy hoạch rừng sản xuất. Do đó, 11,55ha rừng trồng nêu trên áp dụng quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng theo loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa sang mục đích khác không phải lâm nghiệp là rừng sản xuất. Vì vậy, tổng diện tích phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang là 53,9ha rừng sản xuất (gồm 11,18ha rừng tự nhiên và 42,72ha rừng trồng). Về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc về Thủ tướng Chính phủ.


Kết luận cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất một số nội dung về: Cơ sở pháp lý, sự cần thiết đầu tư dự án, thành phần, nội dung hồ sơ, sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định, hiệu quả kinh tế - xã hội, tài liệu đánh giá tác động môi trường của dự án… Tuy nhiên, đơn vị tư vấn và các bên liên quan cần rà soát lại vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng, diện tích theo loại rừng, nguồn gốc hình thành; đồng thời xác định cụ thể vị trí 11,55ha được quy hoạch rừng sản xuất…


MẠNH HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích