09:03, 28/03/2022

Dự kiến tiếp nhận khoảng 13,7 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna để triển khai tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna để triển khai tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.


Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vắc xin về Việt Nam. Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ tiến hành tập huấn chuyên môn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và hướng dẫn các địa phương trên toàn quốc xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các điểm tiêm chủng. Ngay khi vắc xin về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng vào tháng 4-2022.


Bên cạnh nguồn vắc xin phòng Covid-19 hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bộ Y tế và Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã và đang chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ vắc xin khác từ các tổ chức quốc tế như: USAID, COVAX Facility và chính phủ các nước… để sớm có cam kết tài trợ khoảng 8-10 triệu liều, đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng 2 liều cơ bản cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Việt Nam.


Thảo Tâm