10:09, 27/09/2021

Hơn 177,5 tỷ đồng hỗ trợ cho lao động tự do

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng.


Theo đó, tính đến ngày 26-9, có 92.132 lao động tự do được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 177,5 tỷ đồng; 128 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ hơn 474 triệu đồng; 14 lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gần 52 triệu đồng; 205 người lao động ngừng việc được hỗ trợ 205 triệu đồng; 2.470 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ hơn 8,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 4.763 đơn vị, 84.356 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 9 đơn vị, 767 lao động với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; 2.516 F0 được hỗ trợ hơn 7,4 tỷ đồng và 6.092 F1 được hỗ trợ hơn 6,8 tỷ đồng; 2.028 hộ kinh doanh được hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng; 5 doanh nghiệp được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vay hơn 2 tỷ đồng trả lương ngừng việc cho 564 lao động...


V.G