Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được sử dụng công trình ký túc xá tạm

Thứ Hai, 27/09/2021, 22:08 [GMT+7]

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được sử dụng công trình ký túc xá tạm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất giữ lại công trình ký túc xá tạm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang để tiếp tục sử dụng. UBND tỉnh giao Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính để thực hiện.


Trước đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang có văn bản đề nghị UBND tỉnh được giữ lại công trình ký túc xá tạm, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường để nâng cấp, cải tạo công trình thành xưởng thực hành và kho chứa thiết bị cho một số ngành nghề còn thiếu diện tích nhà xưởng thực hành tại cơ sở mới. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND TP. Nha Trang cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được giữ lại công trình này, tiếp tục sử dụng theo nhu cầu và cam kết tháo dỡ khi triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt; không sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để nâng cấp, sửa chữa chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học viên trong thời gian sử dụng công trình và bố trí kinh phí đảm bảo an toàn (nếu có).


CHÍ TRUNG

.

các thông tin tiện ích