11:09, 24/09/2021

Phát động cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động...

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đối tượng dự thi là giáo viên đã và đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
 
 
Sản phẩm dự thi là bài giảng điện tử gồm bài giảng e-Learning, video bài giảng và giáo án. Giáo viên tham gia dự thi đăng ký và nộp sản phẩm dự thi trực tuyến trên trang Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn. Thời gian nộp sản phẩm bắt đầu từ ngày 30-9 đến hết ngày 30-10. Thời gian công bố kết quả và giải thưởng dự kiến trước ngày 31-12-2021.
 

 

1
Một bài giảng điện tử môn âm nhạc.
 
 
Sản phẩm dự thi phải triển khai được toàn bộ quá trình dạy và học tối thiểu của 1 tiết học thuộc chương trình giáo dục phổ thông. Giáo viên có thể tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm không quá 3 người.
 
Cuộc thi nhằm xây dựng kho học liệu số có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...
 
Như Thảo