Đến năm 2025: Phấn đấu lao động nông nghiệp qua đào tạo chiếm hơn 60%

Thứ Ba, 21/09/2021, 21:05 [GMT+7]

Đến năm 2025: Phấn đấu lao động nông nghiệp qua đào tạo chiếm hơn 60%

Ngày 20-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Kế hoạch tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tiếp tục phát huy thế mạnh phát triển thủy sản. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân tăng từ 2-3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt 3%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt hơn 60%; toàn tỉnh có ít nhất 75 xã nông thôn mới, 37 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí; tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,5%.


Kế hoạch đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương để đạt được mục tiêu.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích