Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Thứ Ba, 21/09/2021, 21:03 [GMT+7]

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc thực hiện Quyết định số 830, ngày 1-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.


Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ trên môi trường mạng có giải pháp ngăn chặn, xử lý các nội dung gây nguy hại cho trẻ. Tổ theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung gây nguy hại, xâm hại đến trẻ em.


Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có những giải pháp cụ thể nhằm tích cực bảo vệ trẻ em khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng…


N.T
 

.

các thông tin tiện ích