Khánh Vĩnh: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Chủ Nhật, 18/04/2021, 22:42 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 trên địa bàn huyện.


Theo đó, các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình; xử lý các vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình... Bên cạnh đó, phổ biến hậu quả, tác hại, những hệ lụy do các hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Đồng thời, nêu gương mô hình gia đình, dòng họ, địa phương điển hình trong việc xóa bỏ hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.


 H.PHONG


 

.

các thông tin tiện ích