Rà soát việc bán đấu giá nhà, đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 25/02/2021, 21:38 [GMT+7]

Rà soát việc bán đấu giá nhà, đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Tài chính vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh yêu cầu rà soát việc bán đấu giá nhà, đất trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp các cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp theo hình thức “bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thì các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập hồ sơ đề nghị bán tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét. Trên cơ sở đó, Sở Tài Chính sẽ tham mưu UBND tỉnh có quyết định bán tài sản công.


Trường hợp cơ sở nhà, đất đủ điều kiện bán theo quy định Luật Quản lý sử dụng tài sản công nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp theo hình thức “bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” thì được xử lý như sau: Đối với cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, sở đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý lập hồ sơ điều chỉnh phương án sắp xếp sang hình thức “bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Đối với cơ sở nhà, đất chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, sở đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp theo hình thức “bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Hồ sơ gửi về Sở Tài chính trước ngày 15-4.


VĂN KỲ

.

các thông tin tiện ích