Điểm lưu ý xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Thứ Hai, 30/11/2020, 00:04 [GMT+7]

Điểm lưu ý xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Để giúp người nộp thuế nắm bắt một số điểm lưu ý xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 5-12-2020), phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.


- Xin ông cho biết mức xử phạt hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế?

 


- Theo quy định, phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; phạt 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày; phạt 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày. Bên cạnh đó, phạt 8 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày; nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, phạt 15 - 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.


- Mức xử phạt hành vi vi phạm về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như thế nào, thưa ông?


- Một là, phạt 500.000 - 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu hoặc để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. Hai là, phạt 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Ba là, phạt 4 - 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn; lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập sai loại hóa đơn và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế; lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh; lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Bốn là, phạt 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua.


- Ông có thể cho biết mức xử phạt hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử?


- Phạt 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn quy định. Đồng thời, phạt 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 6 đến 10 ngày làm việc; chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ. Bên cạnh đó, phạt 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.


- Thưa ông, việc miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định như thế nào?


- Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, bạo loạn, đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh… mà không có khả năng tài chính nộp ngân sách thì được miễn tiền phạt. Mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ giá trị được bảo hiểm bồi thường (nếu có).


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích