Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 13/10/2020, 23:18 [GMT+7]

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.


Nhiều chính sách hỗ trợ


Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, HĐND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương tập trung rà soát, nghiên cứu, triển khai những giải pháp giảm nghèo với mục tiêu cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, xã nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

Một hộ nghèo ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh  được hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất.

Một hộ nghèo ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh được hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất.


Ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, những năm qua, các ngành chức năng, địa phương đã mở 112 lớp đào tạo nghề cho 2.963 lao động nông thôn. Sau đào tạo, có hơn 90% lao động nông thôn tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh đã miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trao học bổng cho hơn 54.600 lượt học sinh, sinh viên với số tiền gần 370 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ 100% mức đóng mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí hơn 457 tỷ đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh, tiền ăn cho hơn 130.000 bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 72 tỷ đồng.


Qua thống kê, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã cho hộ nghèo vay hơn 2.843 tỷ đồng. Đồng thời, chủ động hỗ trợ chuyển đổi các mô hình phát triển sản xuất cho hơn 2.300 hộ nghèo với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Tỉnh còn huy động hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 4.200 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Từ các nguồn vận động của Mặt trận cũng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 381 căn nhà cho người nghèo với số tiền hơn 13 tỷ đồng.…


Tập trung những giải pháp đột phá

 

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã giảm 17.249 hộ nghèo. Đầu năm 2016, toàn tỉnh có 27.392 hộ nghèo, chiếm 9,68%, nhưng đến cuối năm 2019 giảm còn 10.143 hộ nghèo, chiếm 3,06%. Kế hoạch đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn 2,18%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,5%, bình quân giảm 1,5%/năm. Riêng đối với 2 huyện nghèo Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 6,94%/năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đó là, nhận thức của một số địa phương và cộng đồng về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều còn chưa rõ, dẫn đến lúng túng trong thực hiện. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa tích cực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước. Mặt khác, tiến độ phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho 2 huyện miền núi còn chậm; nhân lực làm công tác giảm nghèo còn thiếu, cán bộ cấp huyện, cấp xã kiêm nhiệm, thiếu ổn định. Do đó, kết quả công tác giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa cao so với tiềm lực kinh tế - xã hội của địa phương.


Ông Võ Bình Tân cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, những năm tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; tăng vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định; gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo sau đào tạo tìm được việc làm phù hợp. Cùng với đó, triển khai đồng bộ công tác khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, hướng dẫn và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo; thực hiện tốt chính sách về tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách…


Với những giải pháp đó và sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới sẽ gặt hái nhiều kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.Văn Giang


 
Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã giảm 17.249 hộ nghèo. Đầu năm 2016, toàn tỉnh có 27.392 hộ nghèo, chiếm 9,68%, nhưng đến cuối năm 2019 giảm còn 10.143 hộ nghèo, chiếm 3,06%. Kế hoạch đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn 2,18%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,5%, bình quân giảm 1,5%/năm. Riêng đối với 2 huyện nghèo Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 6,94%/năm.

  

.

các thông tin tiện ích