02:08, 19/08/2020

Đội An ninh, Công an thành phố Nha Trang: Đẩy mạnh phong trào trong đồng bào các tôn giáo

Đội An ninh, Công an thành phố Nha Trang luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phong trào trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Đội An ninh, Công an TP. Nha Trang luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phong trào trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn thành phố.


Trên địa bàn TP. Nha Trang hiện có 204 cơ sở thờ tự, cơ sở dòng tu, 1.379 chức sắc, chức việc và hơn 100.000 tín đồ tôn giáo. Trong những năm qua, Đội An ninh đã tích cực, chủ động thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”, làm tốt công tác nắm tình hình, giúp lãnh đạo Công an thành phố xây dựng các văn bản tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, phường, xã đẩy mạnh những hoạt động tăng cường đoàn kết các tôn giáo, giải quyết kịp thời đúng pháp luật nhu cầu chính đáng của các tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để các tôn giáo hoạt động thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, chủ động nắm bắt tình hình mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong vùng có đạo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, tín đồ. Qua đó, chủ động tham mưu, kiến nghị với cấp trên đề ra các giải pháp giải quyết ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của người dân, không để các thế lực thù địch, số chức sắc, tín đồ cực đoan, quá khích lợi dụng để lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ gây rối an ninh trật tự. Không chỉ tham mưu cấp ủy, chính quyền các phường, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn trực tiếp đi cơ sở, vận động các tín đồ tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của một số đối tượng cực đoan chống đối, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Đội An ninh, Công an thành phố và đại diện giáo xứ Ngọc Thủy  đi thăm hỏi gia đình các giáo dân.

Đội An ninh, Công an thành phố và đại diện giáo xứ Ngọc Thủy đi thăm hỏi gia đình các giáo dân.


Đội An ninh còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong quần chúng nhân dân; trực tiếp vận động, tranh thủ các chức sắc, người đứng đầu, người có uy tín trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, và sự ủng hộ của các tín đồ tôn giáo thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa đoàn kết cộng đồng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và định hướng “sống tốt đời, đẹp đạo”... Qua đó, mối quan hệ giữa các cơ sở tôn giáo với chính quyền địa phương ngày càng được củng cố.


Bên cạnh ủng hộ các tôn giáo hợp pháp hoạt động lành mạnh, Đội An ninh còn kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đối với các hoạt động liên quan đến các “tà đạo” Thanh hải vô thượng sư, Hội Thánh đức chúa trời, Pháp luân công..., không để kẻ xấu có điều kiện phát tán tài liệu, tuyên truyền lôi kéo đông người tham gia vào các hoạt động trái với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng và Nhà nước, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Đội cũng kiên quyết tham mưu xử lý nhiều vụ xây dựng các cơ sở tôn giáo trái phép, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.


Với những thành tích đã đạt được, đơn vị vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ Công an. Đơn vị cũng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen khác về công tác xây dựng phong trào thi đua bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh trật tự trong các năm 2017, 2018 và 2019.


MINH GIANG