10:08, 18/08/2020

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn trước đó và xử lý các trường hợp không được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng có kê khai sản lượng nộp thuế tài nguyên; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Đối với 9 doanh nghiệp không có giấy phép khai thác khoáng sản đã kê khai sản lượng khai thác nộp thuế tài nguyên, giao Sở Tài nguyên - Môi trường xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng (cơ quan thuế) và UBND cấp huyện thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo lĩnh vực chuyên ngành hoặc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền.


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường, trong tháng 7-2020, lực lượng công an, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 51 trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; xử phạt hành chính 50 trường hợp với số tiền 152,1 triệu đồng; tịch thu 38m³ cát, 14m³ đất không có nguồn gốc hợp pháp; tạm giữ 6 xe tải ben, 3 máy múc, 1 bè hút cát tự chế. Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 90 trường hợp vận chuyển đất, cát, sỏi quá tải, rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông với số tiền phạt 271,5 triệu đồng…


V.K