10:08, 18/08/2020

Khánh Sơn: 90 hộ được hỗ trợ trồng rừng sản xuất

Ngày 18-8, 90 hộ tham gia dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất năm 2020 thuộc 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã được nhận cây keo lai giâm hom để tiến hành trồng rừng giai đoạn 2020 - 2022 theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Trong đó, xã Sơn Bình 5 hộ, trồng hơn 7,95ha; xã Sơn Hiệp 5 hộ, trồng hơn 10,7ha; thị trấn Tô Hạp 8 hộ, trồng hơn 11,1ha; xã Ba Cụm Bắc 28 hộ, trồng hơn 53,7ha và xã Ba Cụm Nam 44 hộ, trồng hơn 42,3ha.

Ngày 18-8, 90 hộ tham gia dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất năm 2020 thuộc 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã được nhận cây keo lai giâm hom để tiến hành trồng rừng giai đoạn 2020 - 2022 theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Trong đó, xã Sơn Bình 5 hộ, trồng hơn 7,95ha; xã Sơn Hiệp 5 hộ, trồng hơn 10,7ha; thị trấn Tô Hạp 8 hộ, trồng hơn 11,1ha; xã Ba Cụm Bắc 28 hộ, trồng hơn 53,7ha và xã Ba Cụm Nam 44 hộ, trồng hơn 42,3ha.

 

Người dân xã Ba Cụm Bắc nhận keo giống.

Người dân xã Ba Cụm Bắc nhận keo giống.


Được biết, từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện Khánh Sơn đã triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất giai đoạn 2020 - 2022 cho người dân với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, tổng diện tích trồng rừng hơn 126ha.


HẢI LĂNG