Hỗ trợ gần 56 tấn gạo cho học sinh

Thứ Năm, 04/06/2020, 22:05 [GMT+7]

Hỗ trợ gần 56 tấn gạo cho học sinh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh (HS) thuộc các đối tượng chính sách trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo quy định tại Nghị định số 116 ngày 18-7-2016 của Chính phủ.


Theo đó, hỗ trợ 55.770kg gạo cho 978 HS. Trong đó, huyện Khánh Sơn có 292 HS được hỗ trợ 15.360kg, huyện Khánh Vĩnh có 278 HS được hỗ trợ 15.960kg, huyện Cam Lâm có 5 HS được hỗ trợ 300kg và huyện Vạn Ninh có 415 HS được hỗ trợ 24.150kg. Định mức hỗ trợ 15kg gạo/HS/tháng; thời gian được hưởng là 4 tháng học kỳ II năm học 2019 - 2020.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích