Dân số Khánh Hòa tăng với tốc độ chậm

Thứ Năm, 18/07/2019, 21:27 [GMT+7]

Dân số Khánh Hòa tăng với tốc độ chậm

Cuộc Tổng điều tra dân số (DS) và nhà ở năm 2019 được triển khai thu thập thông tin tại hộ từ ngày 1 đến 25-4, đến nay đã có những kết quả sơ bộ. Trao đổi về kết quả của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, bà Lê Thị Trúc Phương - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra DS và nhà ở tỉnh cho biết:

 


- Tổng điều tra DS và nhà ở năm 2019 trên toàn quốc nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng nhằm mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển DS và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về DS và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, cuộc tổng điều tra còn nhằm phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác DS trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về DS…


-  Bà có thể cho biết kết quả điều tra cụ thể của tỉnh Khánh Hòa?


- Kết quả sơ bộ Tổng điều tra DS của tỉnh vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 1.231.107 người (trong đó, nam là 612.513 người, chiếm 49,8%, DS nữ 618.594 người, chiếm 50,2%). Khánh Hòa là tỉnh có số dân đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Như vậy, sau 10 năm, quy mô DS của tỉnh tăng 73.503 người. Tỷ lệ tăng DS bình quân/năm giai đoạn 2009 - 2019 là 0,62%/năm, giảm so với 10 năm trước (tỷ lệ tăng DS bình quân/năm giai đoạn 1999 - 2009 là 1,17%/năm).


Kết quả điều tra cũng cho thấy mật độ DS của tỉnh là 240 người/km2, tăng 18 người/km2 so với năm 2009. Khánh Hòa là tỉnh có mật độ DS đứng thứ hai trong vùng Duyên hải miền Trung, sau tỉnh Bình Định (245 người/km2).


Tỷ lệ DS từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 74,8%. Trong đó, người đang có vợ, chồng chiếm 65,2%, người đã ly hôn hoặc ly thân chiếm 2,7%.


Tỷ lệ DS từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết (biết chữ) là 96,2%. Tỷ lệ này đối với nam là 97,2%, nữ 95,3%. Phân theo khu vực thành thị và khu vực nông thôn lần lượt là 98,2% và 94,8%. Tỷ lệ DS trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng hiện không đi học phổ thông là 9%, đối với khu vực thành thị là 5,7%, khu vực nông thôn 11,3%.


Theo kết quả sơ bộ, số lượng hộ của toàn tỉnh là 332.697 hộ, tăng 46.457 hộ so với năm 2009. Bình quân mỗi hộ có 3,7 người/hộ, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009. Có 97,7% hộ đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố, còn 2,3% số hộ sống trong nhà thiếu kiên cố và đơn sơ. Sau 10 năm, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 22,6m2/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 24,1m2/người và 21,5m2/người. Như vậy, so với năm 2009, diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng đáng kể là 5,9m2/người.


- Cuộc Tổng điều tra DS và nhà ở năm 2019 có gì khác so với lần trước, thưa bà?


- Để triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra DS và nhà ở năm 2019; đồng thời tổ chức tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, tổ chức các buổi hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin... Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp trong tỉnh đã trưng tập gần 1.700 điều tra viên và tổ trưởng điều tra, giám sát viên để thực hiện công tác này.


Cuộc tổng điều tra năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn. Nhờ vậy, công tác thu thập thông tin tại hộ và tổng hợp kết quả sơ bộ sớm hơn gần 1 năm so với lần tổng điều tra năm 2009.


- Xin bà cho biết một số nhận định, đánh giá về biến động DS và nhà ở của tỉnh so với lần tổng điều tra trước?


- Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra DS và nhà ở năm 2019, trải qua 10 năm, quy mô DS của tỉnh tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Quá trình đô thị hóa diễn ra ở một số địa phương đã tác động đến phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ DS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, hầu hết các hộ đều sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn 2,3% hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố và đơn sơ, đây là những đối tượng cần được quan tâm trong các chính sách cải thiện nhà ở dân cư trong thời gian tới.


Sắp tới, ban chỉ đạo tỉnh sẽ biên soạn và xuất bản các ấn phẩm kết quả chủ yếu của cuộc Tổng điều tra DS năm 2019 theo đơn vị hành chính cấp huyện, đối với số liệu về tổng DS được cung cấp đến cấp xã.


- Xin cảm ơn bà!    


H.DUNG (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích