Cam Ranh: Ban hành dự án phòng, chống ma túy tại xã, phường

Thứ Hai, 15/04/2019, 22:48 [GMT+7]

Cam Ranh: Ban hành dự án phòng, chống ma túy tại xã, phường

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại các xã, phường.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, các xã, phường kiện toàn, nâng cao năng lực ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy; rà soát, thống kê phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường và lập hồ sơ quản lý; tổ chức các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy, quản lý tốt địa bàn, không để hình thành điểm nóng về ma túy tại cơ sở; vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá bỏ cây có chứa chất ma túy. UBND TP. Cam Ranh giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện; hướng dẫn các xã, phường thực hiện dự án. 

 
Thành Long
 

.

các thông tin tiện ích