10:06, 08/06/2018

Khen thưởng 42 thẻ, 85 cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 8-6, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Sáng 8-6, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ở thị xã Ninh Hòa triển khai sâu rộng, đạt được nhiều thành quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2010 - 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 4 tập thể, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể đạt danh hiệu Anh hùng lao động; 20 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 7 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 47 tập thể, 63 cá nhân  được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 14 đơn vị, công nhận 194 tập thể lao động xuất sắc, 8 đơn vị quyết thắng…


Dịp này, Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” cho nhân dân và cán bộ xã Ninh Phụng. UBND thị xã đã khen thưởng 42 tập thể, 85 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2018.


                        Trần Nông - Huỳnh Ấn