Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm

Thứ Tư, 10/01/2018, 23:01 [GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm

Qua 5 năm (2012 - 2017) triển khai thực hiện Kế hoạch số 747 của Công an tỉnh về “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh”, công tác phòng, chống các loại tội phạm đã đạt những kết quả tích cực. Báo Khánh Hòa có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh xung quanh vấn đề này.


- Xin Đại tá cho biết những nét chính trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 747 và một số kết quả nổi bật?


- Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Kế hoạch số 747 của Công an tỉnh được thành lập, gồm 12 thành viên do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. BCĐ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến tất cả công an các địa phương, đơn vị để thực hiện. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh có công văn chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp việc thực hiện kế hoạch. Giám đốc Công an tỉnh cũng có công văn đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và Báo Khánh Hòa phối hợp tuyên truyền việc triển khai kế hoạch, tuyên truyền, phản ánh tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong và ngoài lực lượng Công an Khánh Hòa. Đặc biệt, kế hoạch được triển khai đến cấp xã, 100% xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ.

 

Đại tá Nguyễn Văn Ngàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Văn Ngàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Quá trình triển khai kế hoạch đã đạt được một số kết quả nổi bật như: toàn tỉnh tổ chức phát động tập trung 4.347 buổi với 245.000 lượt người tham gia; phát hơn 72.300 tờ cảnh báo; dựng 279 cụm pa nô, bảng cảnh báo, 570 áp phích tuyên truyền tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; tuyên truyền lồng ghép hơn 6.500 lượt trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh cấp huyện, xã. Trong 5 năm, đã thực hiện 22 phóng sự chuyên đề, 20 số bản tin toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 250 tin, bài tuyên truyền trên chuyên mục “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Báo Khánh Hòa. Một số địa phương có những cách làm hay, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương như: tuyên truyền cho các hộ kinh doanh theo trục lộ giao thông (đường liên thôn, liên xã), nông dân, ngư dân; bản tin phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tại địa bàn để đọc phát trên đài truyền thanh của địa phương, tuyên truyền bằng video clip với hình ảnh sinh động…


Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được thành lập ở khu dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, phát huy được sức mạnh của quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Toàn tỉnh hiện có 218 mô hình các loại. 100% các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng mô hình.


Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, về cơ bản hoạt động của cả 3 loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp sau 5 năm triển khai giảm hơn trước. Cụ thể: tội phạm cướp giảm 39,1%; cướp giật giảm 24,2% và trộm cắp giảm 29,1%.


Theo đánh giá của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc triển khai Kế hoạch số 747 rất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần tích cực nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân; đề cao tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; nhân dân tham gia phát hiện, tố giác nhiều vụ phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật.


- Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ triển khai kế hoạch gì cho phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm?


- Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện kế hoạch còn tồn tại một số vấn đề và cần rút kinh nghiệm, khắc phục, như: một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác này nên kết quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp đạt hiệu quả chưa cao. Một số địa phương như: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tập trung đồng bào dân tộc thiếu số nhiều nên công tác tổ chức buổi tuyên truyền vận động còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng làm công tác xây dựng phong trào và phụ trách xã còn mỏng nên chưa quản lý, theo dõi hết địa bàn mình phụ trách; thiếu kinh phí để triển khai các nội dung, biện pháp của kế hoạch hay để tổ chức lực lượng nòng cốt, xây dựng mô hình tự quản...


Sau hội nghị tổng kết 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Kế hoạch 747, BCĐ tỉnh định hướng giai đoạn tiếp theo (2018 - 2023) sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch mới. Trọng tâm giai đoạn này có thể là một kế hoạch mở, ưu tiên cho công tác vận động quần chúng phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn; đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm nói chung tùy tình hình thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục kéo giảm tội phạm nói chung, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy nhằm đưa hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện với bạn bè trong nước và quốc tế.


- Xin cảm ơn Đại tá!


M.C (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích