Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa:

Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật

Thứ Sáu, 12/01/2018, 22:52 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật

Chiều 12-1, Hội Luật gia tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì.

 

Ông Lê Xuân Thân trao cờ thi đua cho đại diện Hội Luật gia tỉnh.
Ông Lê Xuân Thân trao cờ thi đua cho đại diện Hội Luật gia tỉnh.
 
Năm 2017, các mặt hoạt động công tác của hội triển khai đều khắp. Các cấp hội và hội viên đã tham gia  đóng góp ý kiến 59 dự thảo văn bản pháp luật. Hội đã phối hợp, thực hiện 85 buổi tuyên truyền pháp luật cho 5.600 lượt người; đăng phát gần 160 tin, bài; tư vấn cho 855 trường hợp, trợ giúp pháp lý 352 trường hợp. Hội thành lập mới 3 chi hội, phát triển thêm 39 hội viên, nâng tổng số lên 510 hội viên. 
 
Năm nay, hội tập trung đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; phát triển hội viên ở các cơ quan, mở rộng diện hội viên ở cấp xã. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bám sát Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 của trung ương và tỉnh, quan tâm các hoạt động trực tiếp đến cấp xã. Hội cũng phát huy vai trò nòng cốt của Trung tâm Tư vấn pháp luật Tỉnh hội trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; triển khai Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý; phát huy vai trò tham mưu trong tư vấn giải quyết khiếu nại, tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án được giao. 
 
Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh và bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân. Hội Luật gia tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 11 cá nhân. 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích