Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh: Cần hoàn chỉnh các dự thảo liên quan

Thứ Sáu, 12/01/2018, 22:49 [GMT+7]

Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh: Cần hoàn chỉnh các dự thảo liên quan

Ngày 12-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh.
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện xây dựng Bảo tàng tỉnh; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh. 
 
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao hoàn chỉnh lại các bản dự thảo theo góp ý của các thành viên. Trong đó, chú ý đến việc nêu rõ tiến độ thời gian thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đề án. Tên gọi của các ban trực thuộc và sản phẩm cụ thể của các ban đó cũng cần được nêu ra cụ thể. Ngoài ra, cần xác định được kinh phí cụ thể cho các hoạt động triển khai đề án. 
 
Theo ông Nguyễn Đắc Tài, việc xây dựng Bảo tàng tỉnh nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đây là một thiết chế văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, hiện đại nên cần có sự tham khảo, nghiên cứu kỹ lưỡng.
 
N.T
    
.

các thông tin tiện ích