10:04, 05/04/2022

Ngày Quốc tế thể thao vì sự phát triển và hòa bình

Ngày "Quốc tế thể thao vì sự phát triển và hòa bình" ra đời từ sáng kiến của Ủy ban Olympic quốc tế. Trong cuộc họp lần thứ 67 vào ngày 23-8-2013, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định lấy ngày 6-4 hàng năm để kỷ niệm ngày lễ trên nhằm mục đích nêu cao sự đóng góp của thể thao trong việc tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau để cùng tiến bộ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị và vì nền hòa bình thế giới.

Ngày “Quốc tế thể thao vì sự phát triển và hòa bình” ra đời từ sáng kiến của Ủy ban Olympic quốc tế. Trong cuộc họp lần thứ 67 vào ngày 23-8-2013, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định lấy ngày 6-4 hàng năm để kỷ niệm ngày lễ trên nhằm mục đích nêu cao sự đóng góp của thể thao trong việc tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau để cùng tiến bộ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị và vì nền hòa bình thế giới.

 


Ở nước ta, ngày “Quốc tế thể thao vì sự phát triển và hòa bình” tổ chức lần đầu tiên vào ngày 6-4-2014. Trong đó, giải chạy báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình được tổ chức hàng năm tại Hà Nội thu hút hàng ngàn người dân, các vận động viên, nhiều tham tán, đại sứ quán và bạn bè quốc tế cùng tham gia hưởng ứng. Sự kiện thể thao này như một thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, yêu chuộng hòa bình…


Tem bưu chính nước ta đã giới thiệu nhiều phong trào thể thao trong nước và quốc tế qua các bộ tem: Đại hội Thể thao quân đội 12 nước xã hội chủ nghĩa phát hành ngày 1-9-1962, gồm 1 mẫu 12x do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế; Đại hội Thể thao châu Á - GANEFO phát hành ngày 25-11-1966, gồm 4 tem do họa sĩ Trần Ngọc Uyển, Trần Huy Khánh thiết kế; Thế vận hội Moscow’80 phát hành ngày 1-5-1980, gồm 8 tem do họa sĩ Trần Lương thiết kế; Giải bóng đá thế giới Espana’82 phát hành ngày 15-7-1982, gồm 6 tem do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Ngoài ra còn có các bộ tem: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ nhất phát hành ngày 10-10-1983, có 2 tem do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế; Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất phát hành ngày 30-8-1985, có 2 tem do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế và nhiều bộ tem về các kỳ thế vận hội mùa đông, mùa hè và các kỳ SEA Games…


Ngụy Như Ánh