02:03, 12/03/2022

Ban chấp hành Liên đoàn Billiard & Snooker Việt Nam khóa 1, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 19 thành viên

Sáng 12-3, tại TP Nha Trang, Ban vận động Thành lập liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập liên đoàn khóa 1, nhiệm kì 2022 - 2027.

 

Sáng 12-3, tại TP Nha Trang, Ban vận động Thành lập liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập liên đoàn khóa 1, nhiệm kì 2022 - 2027.

 

Quang cảnh Đại hội thành lập Liên đoàn Billiard & Snooker Việt Nam khóa 1.
Ban Chấp hành Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam khóa 1, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
 
Việc thành lập liên đoàn góp phần tạo điều kiện pháp lí cần thiết để các vận động viên, người yêu thích bộ môn Billiards và Snooker có cơ hội tham gia các giải đấu một cách chính thức. Ngoài ra, việc thành lập liên đoàn cũng nhằm thống nhất quản lý chuyên môn, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển bộ môn thể thao này. Đại hội cũng thống nhất bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn, khoá 1 với 19 thành viên. Trong thời gian tới, liên đoàn sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính: phát triển phong trào Billiards & Snooker sâu, rộng trên cả nước, phấn đấu trên 40 tỉnh thành có lực lượng tham gia thi đấu trong hệ thống giải quốc gia hàng năm; nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị chuyên môn cho các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, giảng dạy, tập huấn, nâng cao trình độ cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài trên cả nước; nỗ lực đưa thành tích Billiards & Snooker phát triển theo định hướng của Tổng cục Thể dục thể thao.
 
P.H