11:02, 17/02/2022

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên

1. Vị trí công tác: Nhân viên quan trắc hiện trường


2. Yêu cầu chung:


Số lượng: 01 người; Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành về môi trường. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên:


1. Vị trí công tác: Nhân viên quan trắc hiện trường


2. Yêu cầu chung:


Số lượng: 01 người; Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành về môi trường.


3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển


- Đơn đăng ký dự tuyển;


- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;


- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ…) bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;


- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, trước ngày nộp hồ sơ;


4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/2/2022 đến hết ngày 01/3/2022, trong giờ hành chính (Hồ sơ không đạt yêu cầu không trả lại).


- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, 99A Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 02583811027.