04:12, 03/12/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 50 viên chức sự nghiệp (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương: 22 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương: 28 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 50 viên chức sự nghiệp (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương: 22 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương: 28 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022.

- Phương thức tiếp nhận hồ sơ: thông qua đường bưu chính

- Điện thoại liên hệ: 0258.3.822989

          Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa - Khu liên cơ 2 - 04 Phan Chu Trinh - Nha Trang và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng./.