11:11, 30/11/2021

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo sau đại học

Ngành tuyển sinh trình độ tiến sĩ:


1. Nuôi trồng thủy sản


2. Khai thác thủy sản


3. Công nghệ sinh học


4. Công nghệ thực phẩm


5. Công nghệ chế biến thủy sản 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


Ngành tuyển sinh trình độ tiến sĩ:


1. Nuôi trồng thủy sản


2. Khai thác thủy sản


3. Công nghệ sinh học


4. Công nghệ thực phẩm


5. Công nghệ chế biến thủy sản


6. Công nghệ sau thu hoạch


7. Kỹ thuật tàu thủy


8. Kỹ thuật cơ khí động lực


9. Kỹ thuật cơ khí


10. Kinh tế và quản lý tài nguyên biển


11. Quản trị kinh doanh


Ngành tuyển sinh trình độ thạc sĩ:


1. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)


2. Khai thác thủy sản


3. Công nghệ sinh học


4. Công nghệ thực phẩm


5. Công nghệ chế biến thủy sản


6. Công nghệ sau thu hoạch


7. Kỹ thuật tàu thủy


8. Kỹ thuật cơ khí động lực


9. Quản lý thủy sản


10. Quản lý kinh tế


11. Kế toán (ngành mới)


12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ngành mới)


13. Quản trị kinh doanh


14. Kinh tế phát triển


15. Công nghệ thông tin


16. Kỹ thuật ô tô


17. Kỹ thuật cơ khí


Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo


Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh


Hạn nộp hồ sơ: nhận hồ sơ liên tục trong năm trước hạn xét tuyển


Phương thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN


Hạn xét tuyển (2 lần trong năm): 20/12/2021 và 30/3/2022.


Điều kiện ngoại ngữ đầu vào: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 (đối với chương trình thạc sĩ), bậc 4/6 (đối với chương trình tiến sĩ) theo khung năng lực ngoài ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.


Chi tiết xem tại website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn


Facebook: https://www.facebook.com/KhoaSDH


Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang, P.301. Tòa Nhà Đa Năng, Số 02 Tôn Thất Tùng, Tp. Nha Trang. ĐT: 0528. 62 62 966 Email: saudaihoc@ntu.edu.vn