10:11, 01/11/2021

Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng

Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 viên chức (Hạng III); cụ thể:


- An toàn, an ninh hàng hải: 01;


- Theo dõi thi hành pháp luật: 01;


- Tài chính - Kế toán: 01

..... 

Thông báo


Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 viên chức (Hạng III); cụ thể:


- An toàn, an ninh hàng hải: 01;


- Theo dõi thi hành pháp luật: 01;


- Tài chính - Kế toán: 01.


2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.


3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:


- Thời gian: Từ ngày 02/11 đến hết ngày 01/12/2021 (trong giờ hành chính).


- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang, số 3 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, điện thoại: 02583 590759.


Chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn - mục tin tức sự kiện, tin hoạt động.