10:10, 27/10/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa thông báo tuyển dụng lao động

- Số lượng: 02


- Trình độ: Kỹ sư, chuyên ngành Quản lý đất đai.


- Nội dung làm việc: Tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ NINH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG


- Số lượng: 02


- Trình độ: Kỹ sư, chuyên ngành Quản lý đất đai.


- Nội dung làm việc: Tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất.


- Ưu tiên đối với người đã từng trải qua thời gian công tác trong ngành quản lý đất đai và có kinh nghiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


- Lương: Chi trả theo quy định hiện hành và các khoản phụ cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.


- Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa.


- Điện thoại: 0258.3635177 – 0918.584.279.