10:10, 29/10/2021

Công ty TNHH Xây dừng và Cây xanh Nha Trang thông báo tuyển dụng

* Vị trí tuyển dụng:


- Kế toán trưởng: 01 người


* Yêu cầu: Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, thành thạo hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế. 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH NHA TRANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

* Vị trí tuyển dụng:


- Kế toán trưởng: 01 người


* Yêu cầu: Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, thành thạo hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.


* Mức lương: Theo thỏa thuận


* Số điện thoại: 0989.158.900 (gặp anh Mạnh)


* Địa chỉ nộp hồ sơ: 10/10 Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.


(Hồ sơ không hoàn trả lại).