10:01, 17/01/2022

Thông báo tuyển dụng

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng: 01 vị trí kế toán;


+ Trình độ: Đại học; chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;


+ Yêu cầu: Biết báo cáo thuế, sử dụng thành thạo các phần mềm Misa, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm dịch vụ công.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng: 01 vị trí kế toán;


+ Trình độ: Đại học; chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;


+ Yêu cầu: Biết báo cáo thuế, sử dụng thành thạo các phần mềm Misa, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm dịch vụ công.


+ Nộp hồ sơ: Từ ngày 18/01/2022 đến 25/02/2022 tại 14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa; ĐT liên hệ: 0258.3826461.


+ Muốn biết thêm chi tiết tham khảo tại: http://stnmt.khanhhoa.gov.vn.