11:12, 07/12/2021

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vạn Ninh


Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vạn Ninh năm 2021. Số lượng 14 chỉ tiêu, cụ thể như sau:


- Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu


- Công chức Văn hóa - Xã hội: 03 chỉ tiêu


- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu.


- Công chức Văn phòng - Thống kê: 04 chỉ tiêu.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vạn Ninh năm 2021. Số lượng 14 chỉ tiêu, cụ thể như sau:


- Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu


- Công chức Văn hóa - Xã hội: 03 chỉ tiêu


- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu.


- Công chức Văn phòng - Thống kê: 04 chỉ tiêu.


* Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, có mẫu kèm theo) kèm 04 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (bỏ trong bì hồ sơ) tại Phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh, số 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 25/11/2021 đến 17 giờ ngày 24/12/2021.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh qua số điện thoại 0258.3913.013 hoặc 0258.3840.258.