10:09, 27/09/2022

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng

Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng Địa điểm: Xã Diên Điền, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh - Hiện nay, Tổ công tác BT, HT và TĐC đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất Tổ công tác chưa liên hệ được chủ sử dụng để thực hiện việc kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:

 

THÔNG BÁO


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng Địa điểm: Xã Diên Điền, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh - Hiện nay, Tổ công tác BT, HT và TĐC đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất Tổ công tác chưa liên hệ được chủ sử dụng để thực hiện việc kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


1. Xã Diên Điền: Thửa 96, 655, 905, tờ bản đồ địa chính số 10.


2. Thị trấn Diên Khánh: 569, tờ bản đồ địa chính số 07.


- Để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đên liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh số ĐT: 02583.853.858; Địa chỉ: Số 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2022.


- Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC dự án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.