10:09, 21/09/2022

Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Ngày 26/7/2022, UBND TP. Nha Trang có Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đối với hộ ông Phan Đình Đời và bà Nguyễn Thị Báu đang sử dụng để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang).

Ngày 26/7/2022, UBND TP. Nha Trang có Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đối với hộ ông Phan Đình Đời và bà Nguyễn Thị Báu đang sử dụng để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang). Cụ thể: thu hồi 986,7 m2 thửa đất số 10+11 tại địa chỉ:
05 Tổ 4 Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang và Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Phan Đình Đời và bà Nguyễn Thị Báu khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP Nha Trang.


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa phối hợp các bên liên quan chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Phan Đình Đời và bà Nguyễn Thị Báu, tuy nhiên do ông Đời vắng mặt nên không thể chi trả tiền. Để việc chi trả tiền đúng quy định, đề nghị ông Phan Đình Đời liên hệ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND phường Vĩnh Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn nhận tiền bồi thường. Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày có Thông báo mà ông Đời không liên hệ thì dự án sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho bà Báu theo cam kết của bà Báu được UBND phường Vĩnh Phước xác nhận ngày 9/8/2022.


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa xin thông báo.