09:09, 25/09/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang


THÔNG BÁO


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 35): 5 trường hợp/6 thửa.


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2022.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.