Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo thông báo

Thứ Sáu, 02/07/2021, 22:58 [GMT+7]

Vừa qua Tổ công tác đã tổ chức kiểm kê khối lượng giải tỏa đối với các trường hợp giải tỏa hạng mục Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc. Hiện nay trong ranh giới giải tỏa có 05 thửa không tìm được chủ sử dụng:


1/ Thửa số 63 và thửa 64 tương ứng thửa số 681 tờ BĐ địa chính số 12 của xã Vĩnh Ngọc - Diện tích: 1.144,7m2. Chủ sử dụng đất: Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Hiện trạng đất trống.


Vị trí: Bắc giáp đất ông Dương Đức Thu; Đông giáp mương nước; Nam giáp đất ông Đỗ Văn Tấn; Tây giáp đường đi.


2/ Thửa 65 và thửa 66 tương ứng thửa số 666 và thửa 667 tờ BĐ địa chính số 12 của xã Vĩnh Ngọc - Diện tích: 722,4m2. Chủ sử dụng đất: Ông Đỗ Văn Tấn - Hiện trạng đất trống.


Vị trí: Bắc giáp đất bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh; Đông giáp mương nước; Nam giáp mương nước; Tây giáp đường đi.


3/ Thửa số 68 - Diện tích: 32,3m2 - Hiện trạng đất trống.


Vị trí: Bắc giáp đất ông Dương Đức Thu; Đông giáp mương nước; Nam giáp đất bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh; Tây giáp đất bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh;


Để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo:


1. Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng 05 thửa đất nêu trên liên hệ với UBND xã Vĩnh Ngọc hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để làm thủ tục kê khai kiểm kê khối lượng giải tỏa theo qui định.


2. Thời gian: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 15/7/2021.


Sau thời gian nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không phối hợp kê khai thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm thuộc diện vắng chủ theo Văn bản số 1907/UBND-XDNĐ ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

.

các thông tin tiện ích