Thông báo V/V: Kê khai, kiểm kê mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre

Thứ Năm, 01/07/2021, 23:35 [GMT+7]

Thông báo V/V: Kê khai, kiểm kê mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre


1. Các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mồ mả tại các khu vực sau phối hợp với Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc kiểm kê để lập phương án di dời theo quy định, cụ thể: Khu Nghĩa trang Bãi Lặn, Khu Bãi Hóc, các mộ nằm trên đất của Công ty Du lịch Đại Hòa và một số mộ nằm trên các thửa đất của các hộ dân thuộc Tổ Đầm Bấy.


Thời gian: Bắt đầu từ ngày 28/6/2021. (Thời gian cụ thể do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập kế hoạch).


2. Đối tượng kiểm kê: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân là thân nhân của các mộ tại khu vực trên nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3. Thành phần tham gia kiểm kê: Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


4. UBND phường Vĩnh Nguyên có trách nhiệm niêm yết, thông báo đến hộ gia đình, cá nhân là thân nhân có mộ trong ranh giới giải tỏa biết để thực hiện và phối hợp chặt chẽ giúp Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


5. Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được thân nhân các phần mộ tại các khu vực trên thuộc ranh giới dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án di dời như trường hợp không xác định được thân nhân của người có mồ mả, những thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích