Thông báo về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Minh

Thứ Hai, 28/06/2021, 21:51 [GMT+7]

Thông báo Về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Minh do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng giấy tờ về chuyển nhượng không được công chứng, chứng thực theo quy định.


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Lâm đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Minh đối với thửa đất số 110, tờ bản đồ 20, loại đất LUK. Địa chỉ đất: thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Hồ sơ thể hiện như sau:


- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;


- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BC 901696 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 09/4/2011 cho hộ bà Hoàng Thị Hoa.


- Giấy tờ về việc chuyển nhượng giữa bà Hoàng Thị Hoa và ông Trần Văn Minh không được chính quyền xác nhận, có đủ chữ ký của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (bản gốc).


Thửa đất số 110, tờ số 20, diện tích 740.0m2, loại đất LUK đối chiếu bản đồ VN2000 thuộc thửa đất số 110, tờ số 07, diện tích 761.6m2.


- Hiện tại, thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn sử dụng. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm đề nghị UBND xã Cam Hòa xem xét kiểm tra, có văn bản trả lời cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm về trường hợp ông Trần Văn Minh; thường trú tại thôn Lập Định 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại thửa đất trên hay không, có đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất hay không (xác nhận theo khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/NĐ-CP), có thuộc trường hợp giao đất vượt hạn mức theo Nghị định 64/CP hay không, có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền hay không.


Căn cứ vào khoản 2, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đất đai Cam Lâm thông báo và niêm yết tại trụ sở UBND xã Cam Hòa về việc làm thủ tục cấp GCNQSD đất cho ông Trần Văn Minh do nhận chuyển nhượng từ hộ bà Hoàng Thị Hoa tại thửa đất số 110, tờ số 20 (bản đồ 201).


Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 06/7/2021, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Lâm không nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp của từ hộ bà Hoàng Thị Hoa, thường trú tại: thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đối với việc chuyển nhượng trên thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Lâm sẽ lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền cấp GCNQSD đất cho ông Trần Văn Minh thường trú tại: thôn Lập Định 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Lâm thông báo đến bà Hoàng Thị Hoa được biết.

 

.

các thông tin tiện ích