UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

Thứ Sáu, 18/06/2021, 22:52 [GMT+7]

UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa.


2. Địa điểm thu hồi đất: tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.


3. Diện tích và phạm vi ranh giới:


- Diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án: khoảng 10.241,58 m2;


- Phạm vi ranh giới: Sơ đồ vị trí ranh giới giải phóng mặt bằng số 19-2021 do Công ty TNHH DV, TM và XD Thành Lợi lập ngày 17/5/2021 được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xác nhận ngày 20/5/2021.


4. Chủ đầu tư: Ban QLDA các CTXD Nha Trang.


5. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật hiện hành).


6. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, tài sản trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư, cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

.

các thông tin tiện ích